Về Dạy Học tiếng Anh lớp Một năm học 2021-2022 và các loại hình tiếng Anh

Căn cứ Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 551/GDĐT-TiH, ngày 06/8/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về hướng dẫn thực hiện đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cấp Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Quận 3 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ thực trạng giáo viên, cơ sở vật chất hiện có đảm bảo theo yêu cầu tối thiểu, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn lập kế hoạch tổ chức dạy học tiếng Anh lớp 1 trong năm học 2021-2022 với các loại hình như sau:

 1. TIẾNG ANH TÍCH HỢP
 2. Đối tượng: Học sinh lớp 1 (không khảo sát đầu vào)
 3. Các khoản phí:

–        Học phí: 10.800.000 đồng/đợt (thu theo đợt 3 tháng/lần; 3 đợt/năm học)

–        Chi phí tài liệu học tập

 1. Thời gian học

–        Từ đầu năm học, toàn bộ với giáo viên bản ngữ

–        Thời lượng học: 8 tiết/tuần (3 môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học theo khung chương trình Quốc gia Anh)

–        Thời lượng 1 tiết học: 40 phút

–        Số lượng tiết học trong ngày: 2 tiết

–        Số ngày học trong tuần: 4 ngày

 1. TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG 2018 (4 tiết/tuần)
 2. Đối tượng: Học sinh lớp 1 (không khảo sát đầu vào)
 3. Các khoản phí:

–        Học phí với giáo viên của trường: không

–        Phí sử dụng phần mềm học tiếng Anh (I-Learn): 210.000 đồng/tháng (dự kiến)

–        Chi phí tài liệu học tập

 

 1. Thời gian học

–        Học kì I: học sinh làm quen với việc học tiếng Anh

–        Từ học kì II (tuần 19): bắt đầu vào chương trình

–        Thời lượng học: 35 phút/tiết

 1. TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG 2018 (8 tiết/tuần)
 2. Đối tượng: Học sinh lớp 1 (không khảo sát đầu vào)
 3. Các khoản phí :

–        Học phí với giáo viên của trường: 280.000 đồng/tháng (dự kiến)

–        Học với giáo viên nước ngoài (ILA): 150.000 đồng/tháng (2 tiết/tuần)

–        Phí sử dụng phần mềm học tiếng Anh (I-Learn): 210.000 đồng/tháng (dự kiến)

–        Chi phí tài liệu học tập

 1. Thời gian học

–        Học kì I: học sinh làm quen với việc học tiếng Anh

–        Từ học kì II (tuần 19): bắt đầu vào chương trình

–        Thời lượng học: 35 phút/tiết

 1. LƯU Ý

–        Tất cả các khoản phí theo quy định trên đều không được giải quyết miễn giảm.

–        Nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh lớp 1 nghiên cứu, kết hợp với hỗ trợ tư vấn từ nhà trường, chọn lựa loại hình học tiếng Anh phù hợp với khả năng, vừa sức của trẻ để các em có thể học tập nhẹ nhàng, thoải mái và đạt kết quả cao nhất.


Tiếng Anh Tích hợp:

phieu-dang-ky-tieu-hoc-2021

brochure-tih

thu-ngo-tih-2021