Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 (Theo hướng dẫn 407/HD-PGDĐT)

Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp Một năm học 2021 – 2022 điều chỉnh theo hướng dẫn 407/PGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo quận 3

Quý cha mẹ học sinh vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến cho trẻ theo hướng dẫn và thời gian nhằm giúp nhà trường chuẩn bị tốt cho năm học mới 2021-2022

Trân trọng

kh-huy-dong-tre-theo-hd-407