Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 (Theo hướng dẫn 407/HD-PGDĐT)

Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp Một năm học 2021 – 2022 điều chỉnh theo hướng dẫn 407/PGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo quận 3

Kế hoạch 104/KH-NTS