Về thực hiện Công văn 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBND Thành phố trong ngành giáo dục

Công văn 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2468ubsigned

Công văn 2116/SGDĐT-CTTT ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

2116-vb-thuc-hien-cong-van

Tài liệu hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh Xem tại đây

1/ Hướng dẫn cách ly tại nhà đối với F1 xem tại đây

2/ Những điều cần thực hiện khi cách ly F1 tại nhà xem tại đây