Về hoàn tất hồ sơ nhập học lớp Một năm học 2021 – 2022

Cha mẹ học sinh tải mẫu đơn xin nhập học (đính kèm), mẫu đơn học Anh văn Tích hợp (nếu theo học Anh văn Tích hợp); điền đầy đủ các thông tin ký và ghi họ tên đầy đủ của người viết, sau đó gửi hồ sơ qua địa chỉ mail:

nguyenthaisonps@gmail.com

Tiêu đề mail: (vui lòng ghi rõ) hồ sơ xin học lớp Một năm học 2021-2022 của em ……….

File đính kèm: (scan tài liệu hoặc chụp ảnh)

1/ Đơn xin nhập học lớp Một năm học 2021-2022

2/ Giấy khai sinh của trẻ (Giấy khai sinh hợp lệ – bản trích lục hoặc photo có công chứng)

3/ Đơn đăng ký học lớp Anh văn tích hợp (nếu học AV tích hợp)

Nhà trường nhận hồ sơ đến 18 giờ 00, thứ Năm ngày 19 tháng 8 năm 2021

Nhà trường sẽ trả lời khi nhận được thư nhập học của phụ huynh

Nhà trường không duyệt hồ sơ xin học nếu trong đơn không ghi đầy đủ các thông tin và gửi kèm thiếu thành phần hồ sơ

Đề nghị phụ huynh đọc kỹ các thông tin để khai báo cho phù hợp

1/ Loại hình Anh văn: Phụ huynh chọn loại hình Anh văn phù hợp với con mình

Phụ huynh tham khảo tại đây

  1. a)Anh văn CTGDPT 2018 (4 tiết/tuần)
  2. b)Anh văn CTGDPT 2018 (8 tiết/tuần)
  3. c)Anh văn Tích hợp

2/ Đăng ký khác:

            Học Robotics

            Bảo hiểm Y tế (bắt buộc), phụ huynh ghi tên và mã số bệnh viện nơi KCB ban đầu

Nơi đăng ký KCB ban đầu, tham khảo tại đây https://bit.ly/3jFHPhZ

            Vui lòng đọc kỹ phần ghi chú khi chọn nơi KCB ban đầu

            Bảo hiểm Tai nạn (không bắt buộc)

Cha mẹ học sinh vui lòng theo dõi tại Cổng thông tin điện tử về thời gian nộp các giấy tờ (bản cứng)

phieu-dang-ky-tieu-hoc-2021-cap-nhat-2606_197202112550.pdf

maudonlop12122bh_158202192310.pdf

maudonlop12122bh_1582021105048.docx