Sách Giáo khoa Điện tử dành cho Giáo viên và học sinh

Bộ sách Giáo khoa lớp 1, lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021 – 2022 được các trường Tiểu học trên địa bàn Quận 3 lựa chọn có tên CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

Nhà trường giới thiệu các bộ Sách Giáo khoa điện tử đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt để cha mẹ học sinh tham khảo và sử dụng.

Trân trọng!

sachgiaokhoadientu_248202117215.pdf

Danh mục Sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 (xem tại đây)

Hướng dẫn học sinh sử dụng sách diện tử khi chưa có sách giấy để tham gia học tập trong mùa dịch