Kế hoạch Dạy học qua internet

KẾ HOẠCH DẠY HỌC QUA INTERNET

 

TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG VÌ DỊCH BỆNH

 

Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 2236/GDĐT-GDTH ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (SGDĐT);

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 3 nói riêng, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn xây dựng kế hoạch ghi hình các tiết dạy phục vụ hoạt động dạy học qua internetcụ thể như sau:

  1. Mục đích

– Xây dựng nguồn tài nguyên dạy học cho giáo viên chia sẻ trong hoạt động dạy học qua internet.

– Hỗ trợ học sinh học và ôn tập các môn học trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch bênh COVID-19 và tự học.

– Hỗ trợ cha mẹ học sinh khi hướng dẫn con học ở nhà.

  1. Nội dung

– Thực hiện với tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, tập trung chủ yếu cho môn Tiếng Việt và Toán.

– Thực hiện với tất cả các khối lớp.

– Trước mắt, xây dựng kế hoạch và thực hiện cho 10 tuần đầu năm học: Căn cứ vào yêu cầu cần đạt, phân phối chương trình,… để thiết kế các chủ đề, các nhóm/dạng bài điển hình.

– Đối với môn Tiếng Việt lớp 1 có thể thiết kế thêm một số bài Làm quen; môn Tiếng Việt lớp 2 có thể thiết kế thêm một số bài Ôn tập.

– Khuyến khích giáo viên lớp 1 xây dựng các video clip ngắn hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh làm quen, chuẩn bị cho việc học lớp 1.

  1. Hình thức

– Mỗi chủ đề, nhóm/dạng bài được thiết kế dưới dạng video clip (phần hình sử dụng linh hoạt bảng, power point, tranh ảnh, sơ đồ,…). Nếu có hình ảnh giáo viên, chọn chế độ đặt ảnh ở góc màn hình.

– Thời lượng mỗi video clip không quá 15 phút (đối với lớp 1, 2), không quá 20 phút (đối với lớp 3, 4, 5).

  1. Đối tượng

– Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên giàu kinh nghiệm, giáo viên đạt giải giáo viên giỏi,… tham gia xây dựng kế hoạch môn học, kế hoạch bài dạy và ghi hình các tiết dạy.

– Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung các video clip do các tổ khối xây dựng.

– Tổ trưởng chuyên môn phân công hợp lý việc biên soạn bài dạy của các GV trong từng tổ để tiết kiệm sức lao động và nâng cao chất lượng hiệu quả của các tiết dạy ghi hình. Khuyến khích GV tạo các phòng học trên các phần mềm zoom, google meet, microsoft team, zavi… để giảng dạy trực tuyến cho hs lớp mình.

  1. Tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

       – Nhà trường triển khai kế hoạch đến các tổ trưởng chuyên môn để cùng phối hợp thực hiện.

       – Nội dung cụ thể các bài dạy của GV được đính kèm bằng file excel theo kế hoạch này để GV dễ thực hiện.

– Trong quá trình thực hiện, GVCN có thể linh động hướng dẫn và giảng dạy học sinh của lớp học mình các nội dung tích hợp thêm, phù hợp với đối tượng giảng dạy của mình.

Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn triển khai kế hoạch này đến tập thể hội đồng sư phạm nhà trường và nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với PHT phụ trách chuyên môn để giải đáp./.

kh-day-qua-internet_2582021161356.pdf