Danh sách Cán bộ – Giáo viên năm học 2021 – 2022

Danh sách Cán bộ – Giáo viên năm học 2021 – 2022

1/ Bảng phân công giáo viên, cha mẹ học sinh tìm lớp năm học trước (2020 – 2021) để biết lớp năm học mới (2021 – 2022) của học sinh.

2/ Cha mẹ học sinh chủ động kết nối với thầy cô Giáo viên chủ nhiệm thông qua kênh trực tuyến Zalo (Số điện thoại của thầy cô có trong bảng) để Giáo viên chủ nhiệm có thể nắm bắt nhanh chóng tình hình học sinh và kịp thời thông báo những tin tức của nhà trường đến cha mẹ học sinh.

3/ Để biết danh sách lớp cụ thể, cha mẹ học sinh nhấn vào tên giáo viên tương ứng để đi đến trang danh sách lớp của con mình.

Trân trọng

phanconggv2122_308202121150.pdf

 

One thought on “Danh sách Cán bộ – Giáo viên năm học 2021 – 2022

  1. Pingback: Danh sách học sinh lớp 1 Năm học 2021 – 2022 – Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Comments are closed.