Danh sách học sinh lớp 1 Năm học 2021 – 2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2021 – 2022

(Đăng ký qua các kênh trực tuyến)

1/ Cha mẹ học sinh có con vào học lớp Một năm học 2021 – 2022l dò tìm tên con mình, sau đó bấm vào cột lớp (bên phải danh sách) để đi đến danh sách lớp cụ thể

2/ Sau khi biết lớp của trẻ, qua bảng phân công giáo viên, cha mẹ học sinh biết được tên Giáo viên chủ nhiệm và số điện thoại liên lạc

Danh sách giáo viên chủ nhiệm xem tại đây

3/ Cha mẹ học sinh chủ động kết nối với thầy cô Giáo viên chủ nhiệm thông qua kênh trực tuyến Zalo (Số điện thoại của thầy cô có trong bảng chính là link kế nối zalo tương ứng) để Giáo viên chủ nhiệm có thể nắm bắt nhanh chóng tình hình học sinh và kịp thời thông báo những tin tức của nhà trường đến cha mẹ học sinh.

Cha mẹ học sinh nhấn vào liên kết zalo (cột số điện thoại của giáo viên) để tham gia vào nhóm lớp đã tạo sẵn, các cô sẵn sàng chào đón quý cha mẹ học sinh tham gia nhóm lớp.

Trân trọng