Về hồ sơ chuyển trường (chuyển đến) năm học 2021 – 2022

Cha mẹ học sinh tải mẫu đơn (đính kèm), điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho nhà trường qua dịa chỉ mail:

nguyenthaisonps@gmail.com

Tiêu đề mail: (vui lòng ghi rõ) Hồ sơ chuyển trường về học lớp ………. năm học 2021-2022 của em ……….

File đính kèm: (scan tài liệu hoặc chụp ảnh)

1/ Đơn xin chuyển trường;

2/ Bản chụp các trang học bạ của trẻ đến cuối năm học 2020-2021;

3/Bản chụp giấy khai sinh (có chữ ký hiệu trưởng và đóng dấu của trường cũ)

4/ Bản chụp Sổ hộ khẩu thường trú của trẻ (tất cả các trang)

Khi nhận hồ sơ; nhà trường sẽ xét duyệt và thông báo kết quả đến phụ huynh;