Bài giảng và phiếu luyện tập (năm học 2021-2022) Các bài ôn tập đầu năm

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần lễ ôn tập đầu năm học 2021 – 2022 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng: Lớp 1lớp 2, lớp 3, lớp 4,  lớp 5 

          Phiếu luyện tập: Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4 (Tiếng ViệtToán), lớp 5

Môn Anh văn các khối lớp:

                         Bài giảng: Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5

                         Phiếu luyện tập: xem tại đây