Mời tham gia buổi hoạt động Tư vấn trực tiếp (online) của trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

  Xin mời các thầy cô, cha mẹ học sinh tiểu học và các quí vị quan tâm đăng nhập tham dự buổi tư vấn với chủ đề “HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CƠ BẢN TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN Ở TIỂU HỌC” do hai chuyên gia là PGS.TS. Nguyễn Chí Thành và TS. Tôn Quang Cường của trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN trình bày.

✅Thời gian: 9h00 – 11h00 Chủ nhật ngày 12/9/2021 và 9h00 – 11h00 Chủ nhật ngày 26/9/2021
✅Livestream trên zoom tại: https://us02web.zoom.us/j/6747136052
Meeting ID: 674 713 6052
(vào thẳng không cần password)

✅Đồng thời phát trên Fanpage: https://www.facebook.com/VNU.DHQG“, và kênh https://www.youtube.com/ VNU.ĐHQGHN
☆ Đây là một trong các hoạt động của KÊNH TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ GIÁO DỤC TIỂU HỌC do ĐHQGHN thực hiện.
♡ Trân trọng mời Quý thầy cô, phụ huynh và cộng đồng quan tâm vào sớm trước 15-30 phút để ổn định trước khi buổi tư vấn bắt đầu♡