Về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021-2022

Kính gửi các thầy cô Công văn số 2527/SGDĐT-GDTH, ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021-2022 và một số lưu ý trong việc tổ chức dạy học trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19

Link các bài giảng bậc tiểu học của các thầy cô trong quận 3

https://tinyurl.com/q3-baigiangTH

2021-CV-2527-Huongdan-CTGDPT-20212022