Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 2 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 2 năm học 2021 – 2022 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng:

               Lớp 1: Tiếng Việt, Toán (tiết 1tiết 2), hát nhạc, thể dục

               Lớp 2: Tiếng Việttoán, hoạt động trải nghiệm, thể dục, hát nhạc

               Lớp 3: Tiếng ViệtToánhát nhạcthể dục

               Lớp 4: Tập làm vănluyện từ và câukể chuyệnToánkhoa họcthể dục

               Lớp 5: Tiếng ViệtToánhát nhạcthể dục

          Phiếu luyện tập:

              Lớp 1: Bài tập tuần 2

              Lớp 2: Tiếng Việttoán

              Lớp 3Tiếng ViệtToán

              Lớp 4: Tiếng ViệtToán

              Lớp 5: Tiếng ViệtToán

Môn Anh văn các khối lớp:

                         Bài giảng: Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5

                         Phiếu luyện tập: xem tại đây