Về lớp tập huấn “Chương trình Psycare – Tư vấn và tinh thần mùa dịch”

Kính gửi Quý thầy/cô thông báo đến GVCN đã đăng ký tham gia lớp tập huấn “Chương trình Psycare – Tư vấn và tinh thần mùa dịch”
1. Thời gian:
– Lớp 3: Chiều ngày 16/10 và 23/10. Bắt đầu lúc 13h30 (phòng sẽ mở lúc 13h)
2. ID, pass và link vào lớp: Văn bản đính kèm
3. Nội dung chuyên đề: Văn bản đính kèm
4. Phông nền ảo: Giáo viên tham gia thay đổi nền ảo được BTC cung cấp.
5. Link điểm danh và cung cấp thông tin cá nhân của giáo viên tham gia:
https://forms.gle/WoDysqrtWgh7d4Rz8 (Sẽ được mở vào thời điểm chương trình đang diễn ra)

6. Mọi thông tin cần hỗ trợ về kỹ thuật vui lòng liên hệ Thầy Nguyễn Huỳnh Thanh Hiếu – Số điện thoại: 0937948910.