V/v Tiếp tục tham gia Bảo hiểm Y tế học sinh – Năm 2022 (Thời hạn 12 tháng)

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, quy định mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;

Căn cứ văn bản số 3029/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2021-2022;

Căn cứ văn bản số 3255/BHXH-QLT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của BHXH quận 3 về Thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội;

Nhà trường trân trọng thông báo đến quý cha mẹ học sinh toàn trường về việc tiếp tục đăng ký tham gia BHYT và BHTN (phụ huynh chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu), nhà trường tiến hành thu tiền BHYT trong tháng 11 năm 2021

Mức thu BHYT như sau:

Thời hạn 12 tháng:

4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng

Trong đó:

– Học sinh đóng 70%:                                563.220 đồng

– Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%:         241.380 đồng

         

          Học sinh là con Công An, con Sĩ quan QĐND Việt Nam có thẻ BHYT theo diện thân nhân CA, Sĩ quan QĐND, cha mẹ học sinh vui lòng gửi hình chụp thẻ BHYT có hiệu lực đến 31/12/2022 về giáo viên chủ nhiệm.

          Thu Bảo hiểm Tai nạn thời hạn từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 (12 tháng)

          Mức thu BHTN: 40.000 đồng – Mức bồi thường tối đa 20.000.000 đồng/vụ (hai mươi triệu đồng/vụ), không bắt buộc

Để quá trình tham gia BHYT được liên tục và vì quyền lợi của trẻ, kính mong quý cha mẹ học sinh quan tâm tham gia đông đủ và kịp thời để nhà trường nộp về cơ quan BHXH quận 3 đúng thời hạn.