Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 6 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 6 năm học 2021 – 2022 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng:

    Lớp 1: Tiếng Việt, Toán (bài 1bài 2), HĐTN, hát nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 2: Tiếng Việttoánhát nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 3: Tiếng Việt (LTVCTLV), Toán (bài 1bài 2), hát nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 4: Tập làm văn, LTVC (B1B2), Toán (B1, B2), khoa họchát nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 5: LTVC, tập đọc (B1B2), TLV (B1B2) Toán (B1B2B3), hát nhạcmỹ thuậtthể dục

         Phiếu luyện tập:

              Lớp 1: Bài tập tuần 6

              Lớp 2: Tiếng Việttoán

              Lớp 3Tiếng Việttoán

              Lớp 4: Tập làm văn, LTVC (bài 1bài 2), Toán (bài 1bài 2)

              Lớp 5: Tiếng Việt (Chính tả, TLVLTVC)Toán

Môn Anh văn các khối lớp:

                         Bài giảng: Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5

                         Phiếu luyện tập:

                            Lớp 1,

                            Lớp 2 (listening)

                            Lớp 3 (listening  – EX 2EX 5)

                            Lớp 4 (listening)

                            Lớp 5 (listening)