Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 7 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 7 năm học 2021 – 2022 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng và bài tập:

    Lớp 1: Tiếng ViệtToánâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 2: Tiếng Việttoánâm nhạcmỹ thuật, thể dục

    Lớp 3: Tiếng Việt (LTVC, TLV), Toán (bài 1bài 2bài 3), âm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 4: TLV (B1, B2) , LTVC, Toán (B1B2B3B4)âm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 5: LTVC, tập đọc (B1B2)TLV, Toán (B1B2), âm nhạcmỹ thuậtthể dục

         Phiếu luyện tập:

              Lớp 3: Tiếng Việttoán

             Lớp 5: Tiếng ViệtToán

 

     Môn Anh văn các khối lớp:

              Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5