Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 8 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 8 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng và bài tập:

    Lớp 1: Tiếng Việt, Toán (B1, B2), âm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 2: Tiếng Việttoánâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 3: Tiếng Việt (LTVCTLV), Toán (B1, B2), âm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 4: TLVtập đọcchính tả, kể chuyện, LTVC (B1B2), Toán (B1B2)Khoa họcĐịa líâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 5: LTVC (B1B2), tập đọc (B1B2)TLV, Toán (B1B2B3B4), Khoa học (B1B2), âm nhạcmỹ thuật, thể dục

   

     Môn Anh văn:

              Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5