Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 9 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 9 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng và bài tập:

    Lớp 1: Tiếng Việt (B1B2), Toán (B1B2B3), âm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 2: Tiếng Việt, toánâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 3: Tiếng Việt (LTVC, TĐ, TLV), Toán (B1B2), đạo đứcâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 4: LTVC (B1B2), Toán (B1B2),

               khoa học (B1B2), Địa líâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 5: LTVC (B1B2), tập đọc (B1B2)chính tảTLV, Toán (B1B2B3B4B5),

               âm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Môn Anh văn:

              Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5