Đấu trường Toán học VIOEDU – Vòng 2 – Tự luyện

Ban Tổ chức VioEdu  thông báo

– Chủ điểm ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC TOÀN QUỐC tối thứ 6 (khối 1,2,3,4 thi lúc 20H00, khối 5 thi lúc 20H40)
– Chủ điểm ĐẤU TRƯỜNG VÒNG TỰ LUYỆN 2 – TP HCM ( Khối 1,2,3 thi lúc 20h00, khối 4,5 thi lúc 20h40)

 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi thường gặp khi tham gia “Đấu trường VIOEDU thành phố Hồ Chí Minh”