Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 10 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 10 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng và bài tập:

    Lớp 1: Tiếng Việt, Toán (B1B2), hoạt động trải nghiệmâm nhạcmỹ thuật, thể dục

    Lớp 2: Tiếng Việt (B1B2), toán (B1B2B3), âm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 3: Tiếng Việt (LTVCTLV)Toánâm nhạc, mỹ thuật, thể dục

    Lớp 4: LTVC, Toán (B1B2),

               khoa họclịch sử và địa líâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 5: LTVCtập đọcchính tảTLV, Toán (B1B2B3), lịch sửđịa lí

               âm nhạcmỹ thuậtthể dục

 

     Môn Anh văn:

              Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5