Hành trình Di sản Văn hóa – Thông tin các di tích lịch sử trên địa bàn Quận 3 qua mã QR

Tiếp tục thực hiện “Hành trình văn hóa thăm các di tích lịch sử trên địa bàn quận 3” (link bài viết tại đây) do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 tổ chức; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 thông tin về các di tích lịch sử trên địa bàn quận 3 qua mã QR; kính mời các thầy cô cùng thông tin và giới thiệu đến cha mẹ học sinh và học sinh của trường

Fanpage Hành trình đến với Di tích lịch sử – văn hóa TP.HCM

Nhấn vào đây để xem tiếp