Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 12 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 12 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng và bài tập:

    Lớp 1: Tiếng ViệtToánđạo đứcTNXH, HĐTN (tuần 11, tuần 12), âm nhạcmỹ thuật, thể dục

    Lớp 2: Tiếng Việt (B1B2), toánâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 3: Tiếng Việt (LTVCTLV), Toán (B1B2), đạo đứcTNXHâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 4: LTVC (B1B2)TLV , Toán (B1B2B3),

               khoa họclịch sử và địa líâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 5: LTVC (B1B2B3), tập đọc (B1B2), TLV, Toán (B1B2), Khoa học (B1B2), lịch sửđịa lý

               âm nhạcmỹ thuậtthể dục

     Môn Anh văn:

              Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5