Kịch bản phòng, chống Covid-19 khi học sinh đi học trở lại trường

Kịch bản phòng, chống Covid-19 khi học sinh đi học trở lại trường

 

Quyết định Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCov 2021-2022

 

Tổ An toàn Covid-19 2021-2022

 

Phân công cụ thể nhiệm vụ