Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 14 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 14 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng và bài tập:

    Lớp 1: Tiếng Việt, Toán (B1B2), đạo đứcTNXHHĐTNâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 2: Tiếng Việt (B1B2), toánâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 3: Tiếng Việt (LTVCTLV), Toán (B1B2), đạo đức, TNXH, âm nhạcmỹ thuật, thể dục

    Lớp 4: LTVC (B1B2), TLV (B1B2) , Toán (B1B2B3B4B5),

               khoa học, lịch sử và địa lí, âm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 5: LTVC, tập đọc (B1B2), tập làm văn, Toán (B1B2B3),

                khoa học (B1B2), lịch sửđịa lýâm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Môn Anh văn:

              Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5