Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 17 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 16 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng và bài tập:

    Lớp 1: Tiếng Việt, Toán (B1B2), đạo đức, TNXH (B1B2), HĐTN, âm nhạc, mỹ thuậtthể dục

    Lớp 2: Tiếng Việttoán, âm nhạc, mỹ thuậtthể dục

    Lớp 3: Tiếng Việt (LTVC, TĐ, TLV), Toán (B1, B2), đạo đức, TNXH, âm nhạcmỹ thuậtthể dục

    Lớp 4: LTVC (B1B2B3), TLV (B1B2), tập đọc, Toán, đạo đức

               khoa học, lịch sửđịa lí, âm nhạc, mỹ thuậtthể dục

    Lớp 5: LTVC , tập đọc (B1B2), tập làm văn, Toán (B1B2B3),

                khoa học (B1, B2), lịch sử, địa lý, âm nhạc, mỹ thuậtthể dục

     Môn Anh văn:

              Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5