Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 19 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 19 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng và bài tập:

    Lớp 1: Tiếng Việt, Toán (B1B2B3), đạo đức, TNXH (B1, B2), HĐTN, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục

    Lớp 2: Tiếng Việttoánâm nhạc, mỹ thuật, thể dục

    Lớp 3: Tiếng Việt (LTVC, TLV), Toán (B1B2), đạo đức, TNXH, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục

    Lớp 4: LTVC (B1B2), TLV (B1B2), tập đọc, Toán (B1B2B3), đạo đức

               khoa họclịch sửđịa líâm nhạc, mỹ thuật, thể dục

    Lớp 5: LTVC (B1B2), tập đọc (B1, B2), tập làm văn, Toán (B1B2),

                khoa học (B1B2), lịch sửđịa lýâm nhạc, mỹ thuậtthể dục

     Môn Anh văn:

              Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5