Về kế hoạch và phương án tổ chức dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán 2022

            Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 268/UBND-VX, ngày 24 tháng 01 năm 2022 về tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ sau tết Nguyên đán 2022;

             Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện kế hoạch và phương án dạy học trực tiếp như sau (xem tại đây)

Một số lưu ý và các số điện thoại cần biết