Hoạt động bán trú trong trường học

Xin gửi đến các thầy cô, cha mẹ học sinh Chương trình Việt nam hôm nay (phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) về hoạt động bán trú trong trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh)

Từ thời điểm 14 phút 30 (trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn)

Vui lòng bấm xem

https://vtv.vn/video/viet-nam-hom-nay-15-02-2022-545401.htm