Số tay phòng, chống dịch tại trường học và hướng dẫn chăm sóc trẻ em nhiễm SARS-COV-2 tại nhà

Công văn số 845/SGDĐT-CTTT, ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

 

Chăm sóc trẻ em nhiễm SARS-COV-2 tại nhà

File đính kèm tại đây