Kế hoạch kiểm tra định kỳ – Cuối HK2 năm học 2021 – 2022

LỊCH KIỂM TRA

Giữa học kỳ 2 của học sinh lớp 4, lớp 5

Năm học 2021-2022

Theo quyết định số 2999/QĐ – UBND ngày 18/8/2021 của UBND TPHCM về  ban hành kế hoạch thời gian năm học và văn bản số 249/SGDĐT – GDTH ngày 26/01/2022 về hướng dẫn dạy học cấp tiểu học sau khi học sinh trở lại trường học trực tiếp, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo lịch kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho học sinh lớp 4 và lớp 5 như sau:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ tư (13/4/2022)

 

TIẾNG VIỆT 4

TIẾNG VIỆT 5

 
Thứ năm (14/4/2022)

 

TOÁN 4

TOÁN 5