Chúc mừng các thầy cô tham gia hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” – Vòng thi thuyết trình – cấp thành phố năm học 2021-2022

Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm Giỏi” cấp thành phố năm học 2021 – 2022, các thầy cô trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn tiếp tục tham gia Vòng 2 – Vòng thi thuyết trình vào sáng nay ngày 28 tháng 5 năm 2022, tại Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Các thây cô tham gia Vòng thi thuyết trình (vòng 2) hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp thành phố năm học 2021 – 2022 gồm có:

1/ Cô Đăng Thị Kim Quyên – GVCN lớp 1B

2/ Cô Nguyễn Hoàng Bảo Khánh – GVCN lớp 2B

3/ Cô Ngô Thị Tuyết Minh – GVCN lớp 3B

4/ Thầy Phạm Hồng nguyên – GVCN lớp 4B

5/ Cô Tạ Thanh Trúc – GVCN lớp 4G

6/ Thầy Hoàng Gia Hưng – GVCN lớp 5A

7/ Thầy Hoàng Đức Thanh – GVCN lớp 5I

Xin chúc mừng các thầy cô đã đạt thành tích cao và tham gia vòng thi thuyết trình trong hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp thành phố năm học 2021-2022