Họp Cha mẹ học sinh năm học 2021-2022

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH

CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022

                  Trân trọng kính mời toàn thể Cha mẹ học sinh đến tham dự cuộc họp cuối năm học 2021-2022 để nghe GVCN báo cáo ết quả học tập của con mình tại phòng học của lớp

Thời gian: Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022

Khối 1, 2, 3: Lúc 8 giờ 00

Khối 4, 5: Lúc 9 giờ 30

                                                                    Hiệu trưởng,

                                                                       (Đã ký)

                                                                   Đinh Hữu Đắc