Về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023

Công văn số 153/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của UBND quận 3 về  kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023