Về tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023

Danh sách học sinh được phân tuyến vào trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn năm học 2022 – 2023 xem tại đây

Hướng dẫn Cha mẹ học sinh đăng ký nhập học trực tuyến tại đây