Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 về lịch thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trong tháng 7 năm 2022:

Thi vào ngày 23, 24 và 30, 31/7/2022.

Thí sinh tham gia (hoặc không tham gia được) vào các ngày thi nêu trên vui lòng thông báo đến bộ phận nhận đăng ký thi, để nhà trường báo về Ban tổ chức cập nhật thông tin xin ý kiến Hội đồng thi xem xét.

Hạn chót nhận danh sách điều chỉnh từ các trường ngày 10/7/2022.

Vui lòng báo về cô Thanh Tâm (điện thoại 0937018945) về tình trạng thi hoặc không thi được trong các ngày nêu trên