Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Quận 3 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 30/7/2022)

Thực hiện Chỉ đạo của Ùy ban nhân dân quận 3 tại thông báo số 88/TB-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 về Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Quận 3 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 30/7/2022).

Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh thực hiện việc tiêm chủng mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) theo đúng thời gian và địa điểm tiêm trong thông báo nêu trên

Trân trọng.