Về không tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trong tháng 7 năm 2022

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 về lịch thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trong tháng 7 năm 2022:

Do tình hình thí sinh tham gia không đủ số lượng để mở Hội đồng thi CCTA theo quy định. Vì vậy lịch thi các ngày cuối tháng 7 sẽ không thể tổ chức được như dự kiến. Kính mong quý Cha mẹ học sinh thông cảm, và nhà trường sẽ gửi lại lệ phí thi cho các bạn đã đăng ký trong thời gian sớm nhất ngay khi nhận được từ Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 3

 

Trân trọng./.