Về ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố (HCDC) trong việc tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM truyền đạt ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố (HCDC) đến Quý Cha mẹ học sinh;

Tiếp tục thực hiện Chỉ đạo của Ùy ban nhân dân quận 3 tại thông báo số 88/TB-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 về Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Quận 3 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 30/7/2022).

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 1 và mũi 2), nếu chưa tiêm. Nếu đã tiêm rồi, hãy đi tiêm mũi nhắc lại.

 
Tiêm chủng đầy đủ mũi cơ bản và mũi nhắc lại sẽ làm tăng hiệu quả bảo vệ trẻ trước dịch bệnh COVID-19 ngay cả các biến thể phụ BA.4, BA.5

Trân trọng./.