Danh sách học sinh được xét duyệt vào học lớp Một trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn Năm học 2022 – 2023