Về Khảo sát việc tiêm chủng vắc xin của học sinh lớp Một Năm học 2022 – 2023

Kính gửi Cha mẹ học sinh lớp Một năm học 2022-2023


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện tháng cao điểm về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, phối hợp giữa Sở Y tế và Sở Giáo Dục Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà trường kính đề nghị quý Cha mẹ học sinh học lớp Một tại trường thực hiện việc khảo sát theo link đính kèm để nhà trường có thể chủ động trong công tác tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ.

Trân trọng./.

Link khảo sát tại đây