Danh sách Cán bộ – Giáo viên năm học 2022 – 2023

Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên

Năm học 2022 – 2023

1/ Qua bảng phân công giáo viên, cha mẹ học sinh tìm lớp năm học trước (2021 – 2022) – đối với các khối lớp Một lên Hai, Hai lên Ba, Bốn lên Năm để biết lớp năm học mới (2022 – 2023) của học sinh.

2/ Khối lớp Ba lên Bốn, cha mẹ học sinh mở danh sách lớp Ba (năm học trước) dò tìm lớp Bốn của năm học mới nhấn vào tên lớp để mở danh sách.

3/ Cha mẹ học sinh chủ động kết nối với thầy cô Giáo viên chủ nhiệm thông qua kênh trực tuyến Zalo (Số điện thoại của thầy cô có trong bảng) để Giáo viên chủ nhiệm có thể nắm bắt nhanh chóng tình hình học sinh và kịp thời thông báo những tin tức của nhà trường đến cha mẹ học sinh.

 

One thought on “Danh sách Cán bộ – Giáo viên năm học 2022 – 2023

  1. Pingback: Danh sách học sinh lớp 1 Năm học 2022 – 2023 – Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Comments are closed.