Danh sách học sinh lớp 1 Năm học 2022 – 2023

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2022 – 2023

1/ Cha mẹ học sinh có con vào học lớp Một năm học 2022 – 2023 dò tìm tên con mình, sau đó bấm vào cột lớp (bên phải danh sách) để đi đến danh sách lớp cụ thể

Cha mẹ học sinh có con vào học lớp Một năm học 2022 – 2023 vui lòng thực hiện khai báo tiêm vắc xin ở các cột trong danh sách và đăng ký tiêm vắc xin mũi 1 cho trẻ (nếu không đồng thuận tiêm vui lòng ghi rõ lý do vào cột bên phải bảng)

2/ Sau khi biết lớp của trẻ, qua bảng>phân công giáo viên, cha mẹ học sinh biết được tên Giáo viên chủ nhiệm và số điện thoại liên lạc

3/ Cha mẹ học sinh chủ động kết nối với thầy cô Giáo viên chủ nhiệm thông qua kênh trực tuyến Zalo (Số điện thoại của thầy cô có trong bảng) để Giáo viên chủ nhiệm có thể nắm bắt nhanh chóng tình hình học sinh và kịp thời thông báo những tin tức của nhà trường đến cha mẹ học sinh.