Về lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ em đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại trường học(từ ngày 22/8/2022 đến 30/8/2022)