Sản phẩm tham gia Hội thi Đổi mới sáng tạo I-STAR 2022 của ngành Giáo dục và đào tạo Quận 3

Kính gửi quý Lãnh đạo, quý Thầy Cô, quý Cha mẹ học sinh và toàn thể học sinh thân yêu bài viết về “Sản phẩm tham gia Hội thi Đổi mới sáng tạo I-STAR 2022 của ngành Giáo dục và đào tạo Quận 3”:

 
Kính mong tất cả quý vị quan tâm xem và động viên Ngành Giáo dục và đào tạo Quận 3 bằng cách chọn biểu tượng bàn tay (like) và chia sẻ rộng rãi bài viết theo link trên đến đồng nghiệp, gia đình, bạn bè của mình! 🙂