Họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2022-2023 (lần 2)

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023

        

             Ngày Chủ nhật (09/10/2022), trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức Họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2022 – 2023 toàn trường (Họp Cha mẹ học sinh lần 2 năm học 2022-2023)  tại phòng học các lớp theo giờ cụ thể như sau:

    – Khối lớp 1, 2, 3: Lúc 7 giờ 30

    – Khối lớp 4, 5: Lúc 9 giờ 30

            Kính mời các bậc Cha mẹ học sinh đến tham dự cuộc họp đầu năm học 2022 – 2023 cho con em mình cùng với GVCN lớp theo lịch nêu trên.

                                                                     Hiệu trưởng

                                                                       (Đã ký)

                                                                   Đinh Hữu Đắc