Thăm dò dư luận xã hội về việc “Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi”

 Ban Tuyên giáo Trung Ương triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội về việc “Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi”


– Mục đích thăm dò dư luận xã hội: Tìm hiểu tâm trạng, ý kiến của người dân về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi; đánh giá thực trạng, nhu cầu, mong muốn của người dân và đề xuất giải phù hợp cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.


– Đối tượng thăm dò dư luận xã hội: Các tầng lớp Nhân dân (Ưu tiên những người có con trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi).


– Thời gian tổ chức thăm dò dư luận xã hội: Từ ngày 06/10/2022 đếnngày 10/10/2022.


– Hình thức thăm dò dư luận xã hội: Hình thức trực tuyến


            Trân trọng kính mời quý Cha mẹ học sinh hưởng ứng và tham gia ý kiến theo đường dẫn: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=164
hoặc quét mã QR