Kể chuyện về Bác Hồ

Các tiết mục “Kể chuyện về Bác Hồ” được các bạn học sinh của các lớp lần lượt thực hiện trong các giờ chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần

Một số hình ảnh về hoạt động học tập theo gương Bác Hồ của các lớp

Tuần 9

Tuần 8

Tuần 7

Tuần 6

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3