Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu đến các thầy cô, Cha mẹ học sinh và toàn thể học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn về Cổng thông tin điện tử về hình ảnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

https://hochiminh.vn/

 

Một vài hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (xem tại đây)

Dùng mã QR để truy cập Cổng thông tin điện tử